ANASAYFA KURUMSAL HİZMETLERİMİZ REFERANSLAR KALİTE DANIŞMANLIĞI DUYURULAR İLETİŞİM
 
Duyurularımız
Adınız & Soyadınız  
 
E-Posta Adresiniz  
E-Bülten
Referanslarımız
HİZMETLERİMİZ / Tasarım / Tescil Prosedürü ve Gerekli Belgeler

                                   TESCİL PROSEDÜRÜ 

Endüstriyel tasarımların tescil sisteminde "incelemesiz sistem" kabul edilmiştir. Tasarımların "yeni" olup olmadığı, daha önce var olan bir tasarımın aynısı olup olmadığı, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği şeklinde veya daha önceki tasarımlardan ayırt edici niteliğinin olup olmadığı konuları Türk Patent Enstitüsü tarafından doğrudan incelenmez.

Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli açıdan; dilekçede, resimlerde, tarifnamelerde ve diğer istenilen belgelerde bir eksiklik bulunmadığı taktirde tasarımın Türk Patent Enstitüsü tarafından ayda bir yayınlanan “resmi endüstriyel tasarımlar bülteninde”  yayınlanmasına karar verilir. (Ortalama olarak başvuru tarihinden 2 ay sonra)

Yayınlanan tasarımlar 6 ay süreyle ilanda kalır. Yayınlanan tasarımlara 6 aylık sürede herhangi bir itiraz olmaz ise, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir.

Yayınlanan tasarımlara 6 aylık sürede , gerçek veya tüzel kişiler, ilgili meslek kuruluşları gerekçelerini açıkça belirtmek ve delillerini de eklemek şartıyla Türk Patent Enstitüsü'ne itirazda bulunabilirler.

Yapılan itiraz ve delilleri , kendi görüşlerini açıklayabilmeleri için , başvuru sahibine veya vekiline gönderilir. Başvuru sahibi veya vekili ,yapılan itirazlar hakkındaki görüşlerini ,itirazın kendilerine bildiriminden itibaren 1 ay içinde Türk Patent Enstitüsü'ne bildirmeleri gerekir.

Yapılan itiraz ve karşı görüşler Türk Patent Enstitüsü “Yeniden İnceleme Ve Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz ekinde sunulan delilleri ve karşı görüşleri de dikkate alarak, “tescilin devamına veya tescilin iptaline” karar verir.
                                    GEREKLİ BELGELER

Tasarımı tescil başvurusu yapacak firma veya şahsın bilgileri
Tasarımcının bilgileri (Tasarımcı ise, tasarımı gerçekleştiren kimsedir. Ekip çalışması sonucunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin ve adres bilgilerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir.)
Tasarım talep hakkının nasıl elde edildiğinin açıklandığı “tasarım talep beyanı”
Tescil edilecek tasarımların tüm belirgin özelliklerini yansıtan, 8x8 cm. ebadında 3 adet fotoğrafı veya çizimi, (Tasarımlar üç boyutlu ise tasarımın önden, yandan , üstten görünümleri ek resim olarak verilmelidir)
Tescil edilecek tasarımların sadece görsel özelliklerini ihtiva eden tarifname (Tarifnamede; ölçüleri, üretim tekniğini, ürünün teknik ve fonksiyonel özelliklerini, kullanım amacını anlatmayınız) Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)

Anasayfa | Kurumsal | Hizmetlerimiz | Referanslar | Kalite Danışmanlığı | Duyurular | İletişim

Başakşehir Mah. Toros Cad. No:1 K:3 D:29 Arterium 4. Kısım Başakşehir/İstanbul / Tel : 0212 578 15 08